Traductor

La dació

Que no hipotequin la vida
Temps estimat de lectura inferior a 2 minuts


El ple del Parlament ha aprovat recentment per unanimitat una proposició de llei per permetre la dació en pagament a les famílies que no puguin fer front al pagament d'una hipoteca, de manera que el lliurament de l'habitatge saldi el deute amb l'entitat bancària. La proposta s'enviarà al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació perquè caldria reformar diversos articles de la Llei d'Enjudiciament Civil i la derogació d'un apartat de la Llei Hipotecària.
La proposició de llei aprovada pel Parlament arriba després de més d'un any de treballs en comissió, a partir de sengles iniciatives plantejades per ERC, ICV i Ciutadans que es van tramitar de manera separada, però finalment es van integrar en una. Finalment, tots els grups han arribat a un acord, han retirat les esmenes i la proposta ha obtingut 128 vots a favor.

Entre 2008 i 2011 s'han produït a Espanya més de 166.000 processos d'execució hipotecària, 20.000 dels quals a Barcelona. Només l'any passat es van realitzar a Catalunya més de 11.000 processos d'aquest tipus, que en el 82% dels casos afecten a famílies en què hi ha menors d'edat. D'aquí la necessitat d'adoptar mesures decidides per afrontar una realitat que cada dia afecta més ciutadans, segons han coincidit a assenyalar tots els portaveus parlamentaris, encara que amb discursos diferents.
La proposició de llei estableix mesures per resoldre el sobreendeutament vinculat a l'adquisició d'habitatge habitual i corregir el buit legal actual. Així, per exemple, es limita a 30 anys la concessió d'un préstec hipotecari i es prohibeix a les entitats financeres concedir hipoteques per un import superior al 90% del preu de taxació de l'habitatge. Un altre capítol de la proposta regula algunes particularitats del procediment d'execució hipotecària en els habitatges de protecció pública.

En les disposicions finals de la proposició de llei s'especifica el tractament fiscal que han de tenir les dacions en pagament perquè no s'agreugi la situació econòmica dels morosos i s'insta al Govern i altres institucions a garantir la transparència i equitat de les taxacions a partir de la independència de les empreses que les realitzen.
Font: El País de Catalunya. 18.08.2012.